Kincs és kalendárium | November | Szent András hava | Enyészet hava

Enyészet hava

"Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, Hogy melegednének az emberek." Köd, zúzmara, varjak károgása. Bandukolunk befelé a télbe. Valahogy kicsit fáradékonyabbak,a luszékonyabbak lettünk. Kis túlzásal, november nem embernek való hónap. Jó lenne téli álomba merülni, mint sok állat teszi. Deminket várnak a teendők, miránk számítanak szeretteink. Adjunk mosolyt, vigyünk fényt az életükbe, mert így mi is csak kapunk. Aki fázik, azt fel kell melegíteni. Lehet forró teával, meleg ruhával, de őszinte érdeklődéssel és a segítő jobb kinyújtásával is. Advent már kopogtat. A szívünkön is?

HÓNAPSOROLÓ

November, Szent András hava, Enyészet hava. A hónap jeles napjai: 1. Ősök napja, 27. Advent 1. vasárnapja. Szép magyar keresztneveink: Őriző, Turul, Győző, Karcsú, Sólyom, Méhike, Picur, Berke, Nyilas, Tuga, Érd, Kartal, Úz, Nyék, Virág, Csete, Kötöny, Csagatáj, Bájos, Maksa, Szüvellő.

JÁRJUNK UTÁNA

2. Feleslegesen vagy helytelenül használt gyógyító módszerek
Általában nem akarunk betegek lenni, de ennek ellenére előfordul, hogy megbetegszünk. Most már azt is tudjuk, hogy ez az állapot nem a véletlen műve, hanem egy vagy több, általunk előidézett folyamat eredménye (harag, félelem, bűntudat, kisebbrendűségi érzés). Ilyenkor kellene megállni és elgondolkodni azon, hogy: miért vagyok beteg, mit csinálok rosszul? Különben sem árt meg, ha néha visszanézünk és leltárt készítünk eddigi életünkről. Ha nem találjuk egyértelműen a betegség okát és úgy gondoljuk, hogy "egyedül nem megy", segítséget kell kérnünk. Elmegyünk tehát az orvosunkhoz, aki naponta 40-50 beteget kezel. Ha jól számolok, 5-6 perc jut egy betegre. Ez az idő annyira elég, hogy orvosságos receptet kapjunk, esetleg beutalót egy szakorvoshoz – aki akkor lát majd minket először és aki lehet, hogy nagy tudással rendelkezik, de túlterhelt, sokszor ideges és mivel nem ismer minket, fogalma sincs róla, mit érzünk. A kezelések, amiben részesülünk, többnyire nem az okot célozzák, ezért sokszor veszélyesebbek, mint maga a betegség. Azután ahogy sok betegem meséli, 30-40 évig jár orvoshoz a legkisebb eredmény nélkül, a végén már úgy érzi magát, mint egy kísérleti nyúl. Ez a szomorú valóság, annak ellenére, hogy még Hippokratész is, akit a klasszikus orvostudomány atyjának tekintünk, azt tanította, hogy meg kell vizsgálni a beteg fizikai, lelki és szellemi állapotát, és csak ezen állapotok rendbetétele után lehet a beteget gyógyítani. Összegezve: csak olyan gyógyító ér el eredményt, aki odaadóan, alázattal, tehát szeretettel gyógyít!!! A nem így zajló gyógyítás helytelen, felesleges és ártalmas.
Végezetül álljon itt okulásul a&nbsp;hippokratészi eskü eredeti szövege:<br />
&quot;Esküszöm a gyógyító Apollóra, Aszklepioszra és Hügieiára és Panakeiára és valamennyi istenre és istennőre, akiket ezennel tanúkul hívok, hogy minden erőmmel és tehetségemmel megtartom következő kötelességeimet: tanáromat,

akitől e tudományt tanultam, úgy fogom tisztelni, mint szüleimet, vagyonomat megosztom vele, s ha rászorul, tartozásomat leróvom; utódait testvéremnek tekintem, oktatom őket ebben a tudományban, ha erre szentelik magukat, mégpedig díjtalanul; továbbá az orvosi tudományt áthagyományozom fiaimra és mesterem fiaira és azokra, akik az orvosi esküt leteszik, másokra azonban nem. Tehetségemhez és tudásomhoz mérten fogom megszabni a betegek életmódját az ő javukra, és mindent elhárítok, ami ártana nekik. Senkinek sem adok halálos mérget, akkor sem, ha kérik, és erre vonatkozólag még tanácsot sem adok. Hasonlóképpen nem segítek hozzá egyetlen asszonyt sem magzata elhajtásához. Tisztán és szentül megőrzöm életemet és tudományomat. Sohasem fogok hólyagkövet operálni, hanem átengedem ezt azoknak, akiknek ez a mesterségük. Minden házba a beteg javára lépek be, s őrizkedni fogok minden szándékos károkozástól, különösen férfiak és nők szerelmi élvezetre használatától, akár szabadok, akár rabszolgák. Amit kezelés közben látok vagy hallok – akár kezelésen kívül is a társadalmi érintkezésben – nem fogom kifecsegni, hanem titokként megőrzöm. Ha ezt az esküt megtartom és nem szegem meg, örvendhessek életem fogytáig tudományomnak, s az életnek, de ha esküszegő leszek, történjék ennek ellenkezője."

MAGYARÁN SZÓLVA

A múltkor egy társaságban fültanúja lettem egy beszélgetésnek a test, lélek és szellem harmóniájáról, Amikor megláttak, odahívtak és kikérték a véleményemet a témáról. Én, a legtöbbjük megrökönyödésére azt mondtam, hogy valami vagy valaki hiányzik ebből a harmóniából, ezért nem is működik. Erre valamelyikük rávágta, hogy igen is működik, mert még a magyar igazság is három. Három, mondtam én, de a negyedik a ráadás, így teljes ez a mondás. Vajon tudjuk-e, mit jelent a rá-adás? A Rá az Isten, a Napisten neve. Tehát a rá-adás az Isten adása vagyis áldása. Csak ezzel az áldással működik minden. Tehát test+lélek+szellem+Isten. Ahogy a régi "pogány" magyarok is így vetettek keresztet – az Atya, az Anya, a Fiú és a Szentlélek Istennek nevében ámen. Így működik, így kereszt+kerek a világ.

Kelt 2011. Enyészet havában
B. VIDA JÚLIA és IZSÁK JÓZSEF