Kincs és kalendárium | Február | Böjtelő hava | Jégbontó hava

Fergeteg hava

Nem ette meg még a kutya telet. Beköszöntött a zimankó, amiből pár nap után elegünk lett, és alig várjuk jégtörő Mátyást, hogy vigye már a telet. Minden porcikánk a tavaszt, a megújulást kívánja. De vajon képesek vagyunk-e rá? Mert vágyódni valami után nagyon tudunk, de ha a tettek mezejére kell lépnünk, ott már nem vagyunk olyan nagy legények. Mi lenne, ha mondjuk, a pozitív változásokra összpontosítanánk? Mindjárt itt a böjt, amit okos eleink a testi-lelki megtisztulásra szántak. Ideje jön a magunkba fordulásnak, egy-két dolog átértékelésének, és ha elég bátrak vagyunk, ráléphetünk egy új útra is, ami elvezethet bennünket rég óhajtott lelki nyugalmunkhoz. Aki nem hiszi, hogy ez igenis elérhető, járjon utána!

HÓNAPSOROLÓ

Február, Böjtelő hava, Jégbontó hava. A hónap jeles napjai: 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony, 22. hamvazószerda. Szép magyar keresztneveink: Csanád, Emese, Kund, Lelle, Taksony, Izsép, Gidula, Tarcal, Zete, Ara, Kadosa, Levente, Karcsa, Marót, Zille, Nemere, Küne, Gyopár, Solt, Menyétke.

JÁRJUNK UTÁNA

5. Rossz lelki állapot
A közmondás szerint "Ép testben ép lélek". Tehát, ha rendben van a test – erős, egészséges, fel sem merül a lélek minősége. A növény- és állatvilágban, tehát a természet többi részénél ez így működik. Mondhatjuk úgy is: lelkes a lelkem. De mi van akkor, ha egyszerre csak egy lelketlen világban találjuk magunkat, ilyenben, amiben most élünk, amit mi magunk alakítottunk ilyenné. Gaz-dag-on, de lelki szegényként statisztálunk az általunk teremtett világban. Még az áldott, segíteni akaró orvos is azt mondja az elkeseredett betegének, hogy biztos lelki oka van a bajának, de megoldást csak fizikai szinten kínál: böjtölj, szedjél-egyél-vegyél: vitamint, csodaszert, ősi vagy új gyógyírt. A sok csodatévő ketyeréről már nem is beszélve, amiknek mind meg kéne oldaniuk az én (főleg) lelki bajaimat. Az eredményt mindenki ismeri. Ha van is némi javulás, a csodaszerek csak rövid ideig hatnak, aztán mivel a lelki világunkban semmilyen változás nem történt, egy újabb csalódással gyarapodva nyugtázzuk: ez sem segített. Hol a hiba? Hiszen én mindent megvettem és megettem, amit mondtak a kedves jóakarók, mégis egyre rosszabbul vagyok. Igen, a gyógyítók zöme, mivel a lelkemet nem tudja, csak a testemet akarja rendbe hozni, és valljuk be, ez nekik a tisztes haszon miatt komoly lelki jólétet okoz. Nagyon kevesen vannak, akik tudnak, akarnak a lelkünkön segíteni. Azért, mert a lelkét mindenkinek magának kellene rendben tartania. Hogy ez nehéz? Nem igaz! Ez a világ legkönnyebb és főleg legolcsóbb gyógymódja. Egyetlen dolog kell hozzá, az elfogadás. Nem a beletörődés, hanem az ELFOGADÁS. Nézzünk magunkba, nekünk semmi sem jó, semmit sem fogadunk el úgy, ahogy van, ha esik, ha fúj az a baj, ha meleg van, az a baj, ha sok a pénzünk

az, ha kevés, akkor meg az, ezért mindent és mindenkit meg akarunk változtatni magunk körül, saját képünkre akarjuk formálni a világot. A világ, mert szó-fog-ad-ó, meg is változik, pontosan olyan lesz, mint mi vagyunk: aggódó, félő, gyűlölködő, türelmetlen, irigy, kishitű, tehát lelki beteg. A szófogadó szavunk pontosan ezt jelenti – a világunk fogja a szót, de vissza is adja. "Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten", és még egy nagyon fontos dolog: „SEGÍTS MAGADON, AZ ISTEN IS MEGSEGÍT”, de csak akkor.

MAGYARÁN SZÓLVA

Névjegykártyámon van egy Sajó Sándor versidézet, ami így szól: "Magyarnak lenni büszke gyönyörűség." Sokan megkérdezik, hogy miért, és, hogy ők nem így érzik: mert a magyar balsors, a turáni átok és a többi szörnyűség nem adnak okot a büszkeségre. Pontosan ezért fogtam csokorba és adtam át önöknek ezt a kalendáriumot, hogy megpróbáljam eloszlatni ezeket a tévhiteket és egy lámpást gyújtsak a kedves olvasó szívében, hogy ennél a ki-csi fénynél sikerüljön megtalálnia az igazi kincset, ami valahol ott lakozik minden igaz magyar emberben. Útravalóul álljon itt még egy idézet Szőke István Atilla barátom Lélek útján című verséből, feleletül arra a kérdésre, hogy miért büszke gyönyörűség a MAGYARSÁG:

Ember vagyok, Isten látó,
Ösvény vagyok, vágy kiáltó,
Remény vagyok, törhetetlen,
Szeretet, mely győzhetetlen,

Szép múlt vagyok, hitet adó,
Jelen vagyok, szétáradó,
Jövő vagyok, lélek szőttes
Magyar vagyok, örök győztes!
MAGYAR VAGYOK, ÖRÖK GYŐZTES!

Kelt 2012. Jégbontó havában
B. VIDA JÚLIA és IZSÁK JÓZSEF